Tuzla značenje

Tuzla, grad, rudarsko i ind. središte u I BiH; 84 224 st. Tehnološki i rudarski fakultet. Solana; rudnik ugljena (Kreka). Kem. ind., tvornice ratarskih strojeva i rudarske opreme; prometno čvorište. – Rim. Salinae; srednjovj. naselje u župi Soli Bos. države izvan »zemljice Bosne« (spominje ga Konstantin Porfirogenet u 10. st.). Često mijenja gospodare: o. sred. 10. st. u sastavu srp. države, do sred. 12. st. pod vlašću Ugarske, potom bos. i hrv.-ug. vladara, 1282–1316. Dragutina Nemanjića. Nakon propasti srednjovj. bos. države 1463–1512. u sastavu Srebreničke banovine, a od tada do 1878. pod vlašću Turaka koji su gradu dali naziv Tuzla. 1878–1918. pod austroug. vlašću.