Tuvalu značenje

Tuvalu, otočna država u Z dijelu Tihoga oceana (Polinezija); 26 km2, 9561 st. Gl. grad Vaiaku na otočiću Fongafalu. Sastoji se od devet atola otočja Ellice (Lagoon): Nanumea, Nanumanga, Niutao (Lynx), Nui, Vaitupu, Nukufetau, Niulakita ili Nurakita (Sophia), Nukulaelae ili Nukulailai (Mitchell) i Funafuti. Pružaju se u duljini od 560 km. Trop. klima (temperatura o. 29 °C, oborine o. 3000 mm). Pučanstvo: Tuvalci (Polinezijci; 96,3%), mješanci Polinezijaca i Mikronezijaca (7%), Europljani i dr. Službenoga jezika nema; razgovorni tuvaluanski i engleski. Poljodjelstvo (kokosova palma, tropsko voće i povrće); ribarstvo; tiskarstvo (poštanske marke); turizam. Gl. pomorska i zračna luka na atolu Funafuti. – pov 1892. Britanci zaposjedaju otočje Ellice, od 1915. u koloniji Gilbert i Ellice; 1975. otočje Ellice izdvaja se iz kolonije kao posebno brit. zavisno područje Tuvalu; 1978. proglašava neovisnost (u članstvu Commonwealtha). 1979. SAD mu priznaju pojedine atole (Nukufetau, Nukulaelae, Niulakita i dr.). Toaripi (Toalipi) Lauti bio je premijer 1975–78. i 1978–81. Član UN-a T. postaje 2000. Maatia Toafa premijer je od 2004.