Tutmozis značenje

Tutmozis, ime četvorice egip. faraona XVIII. dinastije. Najpoznatiji je T. III (o. ← 1494. do o. ← 1440), za čije je vladavine Egipat bio na vrhuncu moći.