turkijski značenje

turkijski ili turski jezici (nekoć: tursko-tatarski), Z grana srodnih jezika aglutinativnoga tipa koji bi zajedno s tungusko-mandžurskim i mongolskim jezicima tvorili hipotetičku altajsku jezičnu veliku porodicu. Njima govori 60–100 mil. ljudi u sr. Aziji, Turskoj, Iranu, Kini, Afganistanu, na Bliskom istoku i na Balkanu.