turban, morski značenje

turban, morski (Cidaris cidaris), dubinski morski ježinac iz por. Cidaridae; bodlje su tanke i dugačke; živi u Sredozemnome moru i Atlantskom oceanu; čest u Jadranu.