turanski jezici značenje

turanski jezici, skupni stari naziv za turkijske i mongolske jezike, odn. za → uralsko-altajske jezike.