Tuileries, Palais des značenje

Tuileries, Palais des, dvorac u Parizu, građen od 1564. kao sjedište franc. kralja; za Pariške komune (1871) spaljen; njegov vrt sačuvan je kao park (Jardin des Tuileries).