Tuga i Buga značenje

Tuga i Buga (Vuga), prema legendi o doseljenju Hrvata, sestre koje su s braćom Klukom, Lobelom, Kosijencem, Muhlom i Hrvatom u 7. st. došli u Dalmaciju; prostor kojim su zavladali nazvali su Hrvatska.