Tućan značenje

Tućan, Fran (1878–1954), hrv. mineralog i petrograf; sveuč. profesor; autor više udžbenika i znanstvenih radova. Opća mineralogija.