tučak. značenje

tučak. 1. Kratki štap s poluokruglom glavom na jednom ili na oba kraja za ručno usitnjavanje čvrstih tvari u stupi. 2. bot ženski spolni organ kritosjemenjača, sastavljen od jednoga ili više plodničkih listova; dijelovi: plodnica, vrat, njuška.