Tubuaỉ (Ỉles Australes) značenje

Tubuaỉ (Ỉles Australes), otočna skupina u J Tihom oceanu, dio Francuske Polinezije, 141 km2, 6563 st. Otkriveni 1769., od 1880. pripadaju Francuskoj.