Tubman značenje

Tubman, Harriet (1821–1913), am. protivnica ropstva; odbjegla crna robinja; pomagala J. Brownu u prebacivanju Crnaca u sjeverne države SAD.