tuber značenje

tuber (lat). 1. anat kvrga, na mjestu gdje se jedan ili više snažnih mišića hvataju tetivama za kost. 2. med upalni čvorić koji se raspada i završava ožiljkom. 3. bot gomolj.