Tuarezi značenje

Tuarezi (arap. mn. Tuareg) ili Imošak (vlastiti naziv), po jeziku, narod berberske grane afroazijskih (semitsko-hamitskih) naroda u Z Sahari (Niger, Mali, Burkina faso, Alžir, Libija); plemstvo je i rasno berbersko, dok je puk pomiješan s negro-sudanskim pripadnicima; o. 1,1 mil. pripadnika. Djelomično očuvani patrijarhalno-feudalni odnosi. Podijeljeni su na 9 strogo neovisnih plemena, koja se unutar sebe dijele na četiri endogamne klase: plemstvo, vazale, kmetove (poljodjelce u službi plemstva) i obrtnike. Poznati kao dobri ratnici, vješti jahači deva. Muslimani-suniti. Govore jezikom tamašek; sačuvali vlastito pismo tifinagh.