Tsountas značenje

Tsountas, Christos (1857–1934), grč. arheolog; iskopavao u Mikeni, na Cikladima, te u Dimini u Tesaliji.