trubadur značenje

trubadur (provansalski). 1. U sr. vijeku, provansalski putujući pjesnik – pjevač (11–13. st.). 2. Renesansni ljubavni pjesnik. 3. Zabavni pjevač lirsko-ljubavne manire. 4. pren hvalitelj žena i ženske ljepote.