trpovi značenje

trpovi (morski krastavci; Holothurioidea), razred bodljikaša duguljasta tijela, bez pravoga kostura; karakterističan organ vodena pluća; imaju veliku regenerativnu sposobnost; neke tropske vrste suše se za hranu (trepang); jadranski predstavnik: obični trp (Holothuria tubulosa).