Trojni savez značenje

Trojni savez (franc. Triple Alliance), savez sklopljen 1882. između Njemačke, Austro-Ugarske i Italije, koja ga je 1915. napustila i pristupila Antanti.