Trochu značenje

Trochu, Louis (1815–96), franc. general i političar; za Franc.-pruskoga rata guverner Pariza (1870), zatim predsj. vlade »Nacionalne obrane« (1870–71), koja je kapitulirala pred Prusima strahujući od revoluc. Pariza.