Tripoli značenje

Tripoli (arap. Tarābulus aš-Šam), grad i luka u S Libanonu; 240 000 st. Velika džamija (13. st.), Teynal-džamija (14. st.). Rafinerija nafte; cementna i tekst. ind. Naftovod T.–Irak (zatvoren 1982).