Tripartit značenje

Tripartit (Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae), zbornik hrv.-ug. običajnoga prava koji je sastavio Stjepan Verbőczy (1514); vrijedio u Hrvatskoj do 1852.