triola značenje

triola (tal.), glazb skupina triju nota jednake ritmičke vrijednosti koje su nastale trodijelnom (a ne uobičajenom dvodijelnom) podjelom veće ritmičke jedinice; označuje se iznad ili ispod nota brojem 3, često unutar obloga ili uglatoga luka.