trinitrotoluen značenje

trinitrotoluen (trinitrotoluol, trotil), C6H2(CH3)(NO2)3, žuta kristalična tvar koja se dobiva nitriranjem toluena; najvažniji brizantni eksploziv za voj. namjenu.