trikloretilen značenje

trikloretilen, bezbojna tekućina CHCl=CCl2, nezapaljivo org. otapalo.