trijada značenje

trijada (grč.). 1. Trojstvo; jedinstvo triju osoba, predmeta, pojmova. 2. U teologiji → Trojstvo. 3. filoz trojni proces, tumačenje razvoja svijeta u tri faze, odn. (u dijalektici) u tri stupnja (teza, antiteza, sinteza).