trifora značenje

trifora (lat.), arhit prozor razdijeljen dvama uspravnim stupićima u 3 dijela; česta u graditeljstvu romanike i gotike.