Tridentski koncil značenje

Tridentski koncil, 19. ekumenski sabor Rimokat. crkve održan 1545–63; proveo reforme u duhu protureformacije. Zasjedao pretežito u Tridentu (danas Trento).