triangulacija značenje

triangulacija (lat.), određivanje položaja gl. točaka (trigonometara) pri geodetskoj izmjeri pomoću trokuta u kojima je poznata dužina jedne stranice (baza) i sva tri kuta.