trgovačko pravo značenje

trgovačko pravo, skup pravila o trg. poslovima, o položaju i djelatnosti trgovaca. U nas su pravila o trg. poslovima sadržana u gospodarstvenom pravu.