trenje značenje

trenje (frikcija), fiz otpor što ga gibanju tijela pruža površina po kojoj se ono giba ili sredstvo kroz koje se giba.