Treći svijet značenje

Treći svijet, geopolit. naziv kojim su se od 1950-ih označavale uglavnom siromašne, nerazvijene i nestabilne zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike (znatnim dijelom nezavisne su nakon dekolonijalizacije koja je slijedila nakon II. svj. rata). Nazivom je uspostavljeno razlikovanje u odnosu na tzv. Prvi svijet (razvijene kapitalističke zemlje) i tzv. Drugi svijet (socijalist. europske zemlje). U stručnim krugovima naziv je povremeno osporavan.