trčka značenje

trčka (Perdix perdix), ptica iz reda kokoški, srodna jarebicama; ugrožena tretiranjem poljoprivrednih površina pesticidima.