trbušna ovojnica značenje

trbušna ovojnica ili trbušna maramica, anat → potrbušnica