travnjak značenje

travnjak, poljodjelačka površina obrasla pretežito višegodišnjim zeljastim biljkama (trave, leptirnjače i dr.); najčešće nastao krčenjem ili paljenjem šuma; postanak prirodnih travnjaka (savane, stepe, visoki planinski pašnjaci) uvjetovan je podnebljem. Prema načinu iskorištavanja t. se dijele na pašnjake i livade.