Traun značenje

Traun, rijeka u SZ Austriji, pritok Dunava JI od Linza; duga 180 km.