trapez značenje

trapez (grč.). 1. četverokut s jednim parom međusobno paralelnih stranica (baze) različitih dužina (a i c) i dvije neparalelne stranice jednake ili nejednake duljine (b i d). P =  v · (a + c) / 2, gdje je v visina. 2. Cirkuska gimnastička sprava, prečka obješena o dvama konopima. 3. Slična naprava koja teško pokretnu bolesniku služi da se uzdigne s postelje.