tranzitna carina značenje

tranzitna carina, carina koja se plaća za prolaz kroz carinsko područje neke zemlje.