tranzitivnost značenje

tranzitivnost (lat.). 1. Izvedivost nekoga trećeg odnosa iz dvaju drugih koji imaju po jedan član istovjetan, npr. ako je a = b a b = c, onda je i a = c. 2. lingv prijelaznost, tj. svojstvo glagola da imaju direktan objekt (objekt u akuzativu).