tranzit značenje

tranzit (lat. preko tal. i njem.), prijevoz robe ili putnika iz jedne zemlje u drugu preko treće zemlje.