tranzicija. značenje

tranzicija. 1. Prijelazno razdoblje, razdoblje prestanka jednoga sustava i početak drugoga. 2. ekon pretvorba netržišnih gospodarstava u tržišna, osobito bivših socijalističkih država.