transponirati značenje

transponirati (lat. preko njem.), prenijeti, premjestiti, preobratiti, preoblikovati; glazb melodiju ili skladbu prenijeti iz jedne ljestvice u drugu.