transliteracija značenje

transliteracija (lat.), lingv prijenos tekstova iz jednoga pisma u drugo (»slovo po slovo«), npr. iz ćirilice u latinicu; usp. transkripcija.