transkripcija značenje

transkripcija (lat.). 1. lingv bilježenje pojedinih riječi (rjeđe čitavih tekstova) posebnim sustavom znakova za označivanje glasova (fonetskim alfabetom) da bi se točno označio izgovor kada to izvorna grafija ne precizira dovoljno; dogovoreni sustav za grafički prikaz stvarnoga izgovora; usp. transliteracija. 2. glazb slobodna preradba neke skladbe za drugo glazbalo ili sastav; najčešće je virtuoznoga značaja. 3. biol prevođenje genetičke informacije sadržane u DNA na Mrna.