Transhimalaja značenje

Transhimalaja (Hedinovo gorje), planinski masiv u J Tibetu, JZ Kina; dug o. 1600 km; najviši vrh Aling kangri (7315 m). Gorje istraživao S. A. Hedin, po kome je nazvano.