transgresija značenje

transgresija (lat.), geol poplavljivanje kopna morem zbog epirogenetskih pokreta.