transformator značenje

transformator (lat.: pretvarač), tehn statički pretvarač napona i jakosti izmjenične el. struje korištenjem elektromagnetne indukcije. Sastoji se od dvaju svitaka s različitim brojem namotaja, omotanih oko željezne jezgre. Struja koja teče kroz jedan svitak (primar) inducira u drugom (sekundaru) struju kojoj je napon upravo razmjeran, a jakost obrnuto razmjerna odnosu broja namotaja.