transfer značenje

transfer (engl.: prijenos). 1. psih indirektno uvježbavanje; pojava da neke organizirane sheme djelatnosti (stečene navike, uvježbani pokreti, zapamćeni sadržaji) pozitivno ili negativno utječu i na one djelatnosti koje u postupku organiziranja tih shema nisu bile izravno angažirane, npr. vještina pisanja desnom rukom pozitivno utječe na vještinu pisanja lijevom rukom. 2. ekon mogućnost doznačivanja novca iz jedne zemlje u drugu; proš svaka doznaka s jednoga računa na drugi. 3. Prijevoz ili premještanje osoba.