Trakl značenje

Trakl, Georg (1887–1914), austr. pisac; ekspresionistička proza i lirika s predviđanjem kaosa, užasa, smrti. Pjesme; Sebastianov san.