Trabzon značenje

Trabzon (pr. Trapezunt), grad i luka na obali Crnoga mora, SI Turska; 214 950 st. Arhitektonski spomenici iz 7–15. st. Prehr. i tekst. ind. – Osnovali ga Grci u ← 7. st.; nakon pada Carigrada pao pod križare (1204; → Latinsko carstvo); bio gl. grad grč. Trapezuntskoga Carstva do 1461., kada su ga osvojili Turci.