Toulon značenje

Toulon, upravno središte dep. Var, kupalište i ratna luka na Sredozemnom moru, J Francuska; 160 639 st. Brodogradnja, kem., prehr. ind., rafinerije nafte. – Feničko pa rim. naselje; u vlasti Gota, Burgunda, Franaka i Anžuvinaca; od 1481. u sastavu Francuske; 1793. oslobodio ga od Britanaca Napoleon Bonaparte. 1942. Francuzi su prije dolaska njem. okupacijske vojske potopili svu flotu koja se tada nalazila u T.; oslobođen 1944.